Energieloket Nederland

Bouwen en wonen

Bouwen en wonen vormen een essentiële factor in duurzame ontwikkeling, zowel voor de gezondheid als het welzijn van elk individu.Het optimaliseren van het energiegebruik, van de levering van bouwproducten tot de exploitatie van gebouwen, zijn relevante aspecten voor de vanzelfsprekende klimaatbescherming en doelstellingen op het gebied van economische efficiëntie.

Met ecologisch bouwtoezicht ondersteunt de RMA een hoge binnenluchtkwaliteit en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan gezond leven. Duurzame kwaliteitscontrole wordt ondersteund door gebouwbeoordelingen. Op het gebied van onderzoek ligt de focus op de verwijdering van bouwresten, vragen over de stoffen die in het dossier zijn ingebouwd met hun potentieel voor verontreinigende stoffen en hulpbronnen, en benaderingen voor het oplossen van het “huis van de toekomst”.

De CO2-neutrale bouwplaats

Een bijdrage aan klimaatbescherming in de Oostenrijkse bouwsector
CO2neuBAU_5 stappen
Identificatie van alle directe en indirecte CO2- en BKG-emissies op bouwplaatsen. Analyse van de randvoorwaarden en technologieën om opties te identificeren om ze te beheersen. Tegelijkertijd werden meerwaarde zoals de kosten- en batenvoordelen van een CO2-neutrale bouwplaats getoond en gekwantificeerd.